ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỐI HỢP ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGỌK RÉO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2023-2025

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Ban quản lý thôn nhiệm kỳ 2020-2023; xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025. Ủy ban nhân dân xã phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ...
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 17
Tháng 09 : 1.060
Tháng trước : 2.191
Năm 2023 : 39.078
Liên kết website