A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỐI HỢP ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ NGỌK RÉO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2023-2025

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Ban quản lý thôn nhiệm kỳ 2020-2023; xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025. Ủy ban nhân dân xã phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố chính quyền cơ sở.

 

Việc bầu cử Trưởng thôn được tổ chức tại hội nghị tổng kết thôn và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của Nhân dân. Thời gian tổ chức Hội nghị bầu cử Trưởng thôn được triển khai thực hiện từ ngày 25/7/2023 đến ngày 29/7/2023. Sau 05 ngày tổ chức bầu cử, UBND xã ban hành Quyết định công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025. Kết quả như sau:

Điểm bầu cử Trưởng thôn Kon Bơ Băn nhiệm kỳ 2023-2025

* Tổng số Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025: 07 người. Trong đó: Đảng viên: 07 người, đạt 100%; người DTTS 07 người, đạt 100%; nữ 01 người, đạt 14,2%; độ tuổi: Từ 31 đến 35 tuổi: 03 người, chiếm 42,85%; từ 36 đến 40 tuổi: 04 người, chiếm 57,14%; Trình độ phổ thông: THPT: 01 người, đạt 14,2%. THCS: 06 người, đạt 85,71%; LLCT: Sơ cấp: 06 người, đạt 85,71%.

  1) Thôn Kon Hơ Drế: ông A Đông được 107/111 phiếu, đạt tỷ lệ 96,39%.

2) Thôn Kon Krớk: Ông A Giúc được 70/110 phiếu, tỷ lệ 63,63%.

3) Thôn Kon Jong: Ông A Thảo đươc 82/82 phiếu, tỷ lệ 100%.

4) Thôn Kon Bơ Băn: Bà Y Khải, được 122/183 phiếu, đạt 66,66%.

5) Thôn Kon Rôn: Ông U Nam Huế, được 134/172 phiếu, đạt 77,90%.

6) Thôn Kon Sơ Tiu: Ông A Chức, được 85/100 phiếu, đạt 85%.

7) Thôn Đăk Têng: Ông U Diệu, được 101/178 phiếu, đạt 57%.

Cử tri thôn tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, công tác phối hợp giữa UBND xã và UBMTTQVN xã trong tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 đảm bảo đúng quy trình và quy định, hướng dẫn cấp trên, lựa chọn những đại biểu ưu tú, là đảng viên ĐCSVN đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy vai trò người đại diện của Nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 11
Tháng 12 : 118
Tháng trước : 438
Năm 2023 : 41.028
LIÊN KẾT